Eldfast sedan 1984

Borgestad Fabrikker AS

borgestadfabrikker.com

Vår norska leverantör är en framgångsrik producent av eldfasta material till aluminium-, ferrokrom- och stålindustrin. Företaget opererar globalt. Vi har använt produkter som Borgestad utvecklat med stor framgång vid kritiska områden i olika kraftpannor, som t.ex. i target zonerna på CFB och avfallsförbränningspannor.

 

Fuchs Lubritech GmbH

fuchs-lubritech.com

KS Paul Products Limited är ett år 1945 grundat företag, som specialiserat sig på smörjning och dess industriella applikationer. Genom en företagsaffär hör bolaget nuförtiden till den globala Fuchs-koncernen. Deras grafitbaserade eldfasta antisizematerial, med andra ord antifouling- och tätningsmaterial, har uppnått en stark position inom stål- och gjuteriindustrin. På dessa Moly-Paul produkter har vårt företag ensamförsäljningsrätt på den nordiska marknaden.

 

Purmetall GmbH & Co. KG

purmetall.de

Det år 1954 grundade privata aktiebolaget Purmetall befinner sig i hjärtat av Ruhrs industriområde. Bolaget har specialiserat sig på stålindustrins mångfaldiga behov, som till exempel eldfasta material och tillsatsämnen. Vi är Purmetalls agent på den finska marknaden.