Eldfast sedan 1984
Oy Abresto Ab

Oy Abresto Ab är ett självständigt aktiebolag grundat i Helsingfors år 1984.

Bolagets affärsidé är att leverera material till industrins olika behov.

Vårt verksamhetsområde omfattar leverans av eldfasta, isolerande material och olika eldfasta tillsatsämnen.

Vi levererar material och produkter antingen via handelspartners eller direkt till slutkunden för följande sektorer inom industrin:

  • kraftverksindustrin
  • stålindustrin
  • pappers- och cellulosaindustrin
  • småhuspannor och eldstäder
  • byggnadsindustrin som brandisolering och vid mögelsanering

Verksamhetsmodellen varierar med olika huvudmän, leverantörer och kunder, och innefattar allt från direkt agentursverksamhet till import, lagring och försäljning av material.

Nyheter

13.2.18 Kalciumsilikatplattorna i Hertonäs lager nu slipade på båda sidorna! »
24.10.17 Rakennusfysiikka 2017 -seminariet »