Tulenkestävää jo vuodesta 1984

Vermikuliittilevyt (1100 °C - 1150 °C)

Vermikuliitti-eristyslevy

Vermikuliittilevyt jakautuvat muutamaan eri laatuluokkaan käyttötarkoituksen mukaan. Vermikuliittilevyä voidaan käyttää suoraan ns. hot face -pintana, taustaeristeenä tai osana ns. sandwich -rakennetta. Suomen markkinoilla yleisimmät laadut ovat olleet V-1100 (600) ja VIP-12.

V-1100 (600),  jonka tiheys on 600 kg/m³, on tavallisin tulisijoissa ja pientalokattiloissa käytetty laatu. Hyvän eristävyyden ja kohtuullisen mekaanisen kestävyyden takia sillä on lukuisia etuja verrattuna perinteiseen tulitiileen. Euroopassa vermikuliittivuoraus on lähes syrjäyttänyt tulitiilien käytön kaminoiden tulipesissä. V-1100-tulipesävuorauksella saavutetaan huomattavia etuja, koska sillä on esimerkiksi mahdollista eristää tulipesä, jolloin palamisprosessin lämpötilaa voidaan nostaa. Näin saadaan aikaan tehokkaampi poltto, jolloin myös tuotettavat savukaasut ovat puhtaampia. V-1100 -laatu voidaan lisäksi kätevästi puristaa halutuksi muotokappaleeksi muotilla (jopa 700 kg/m³ tiheyteen), jolloin etenkin suurissa moduulierissä päästään helposti kilpailukykyiseen hintaan.

VIP-12  -levyn tiheys on 1200 kg/m³, mikä mahdollistaa tuotteen käytön kohteissa, joissa mekaaninen kulutuksenkestävyys, eristävyys ja tulenkestävyys ovat olennaisia tekijöitä. Maailmalla VIP-12-tuotetta käytetään pääasiassa alumiini- ja terästeollisuudessa mm. sulatusaltaissa ja kuljetussenkkojen välieristeenä. Erityisesti alumiiniteollisuudessa arvostetaan vähäistä tunkeumaa materiaaliin. Meillä on kotimaassa erinomaiset kokemukset VIP-12:sta varaavien tulisijojen kanavaeristeenä jo parin vuosikymmenen ajalta.