Tulenkestävää jo vuodesta 1984

Moler eristystiilet (900 °C - 1000 °C)

Moler eristystiili

Moler eristystiilet jakautuvat käyttö­tarkoi­tuksen perusteella useaan eri ryhmään. Meillä useimmiten käytössä olevat laadut ovat Supra ja M-Extra.

SUPRA  on edullinen ns. all around -eristystiili, jota käytetään laajasti käyttökohteissa, joissa välieristyksen laskennallinen lämpötila on alle 900 °C ja kylmäpuristuslujuus alle 7,0 MPa. Esimerkkikohteita ovat eri kattilahuoneet, syklonit, savukanavat, tuotekaasuputkistot, lämmönkäsittelyuunit ynnä muut.

M-EXTRA  on erikoistiili, jonka mekaaninen lujuus mahdollistaa käytön erikoiskohteissa, kuten esimerkiksi meesauuneissa (pyörivät kalsinointiuunit), kaasutuslaitoksissa ja teräksen valutuskouruissa. Tämän laadun korkein käyttölämpötila on 1000 °C ja kylmäpuristuslujuus 18,0 MPa.

Tiiliä on saatavissa sivuholvitiilinä ja päätyholvitiilinä eri mitoissa, muodoissa ja paksuuksissa.