Tulenkestävää jo vuodesta 1984

Grafiittipinnoitteet

MOLY-PAUL-tuotteet ovat korkealaatuisia, grafiittipohjaisia ja korkean lämpötilan pinnoitteita. Tuotteiden käyttöympäristönä on markkina-alueellamme terästeollisuuden kuljetussenkkojen luistinsuljinmekanismien ja niiden osien käsittely eri muodoissa. Tuotteet jakaantuvat eri käyttötarpeen ja käyttötavan mukaisesti juokseviin, ruiskutettaviin dispersioihin ja pastamaisiin, eri tavoin asennettaviin aineisiin.

Moly-Paul

MOLY-PAUL 994  on ruiskutettava tuote, jota käytetään suoraan kuumaan pintaan. Tarttuvuus on hyvä, koska tuote sisältää erikoisia sideaineita, jotka estävät ns. kuumahylkimisen. Erityistä menestystä on saavutettu kehystiilien käsittelyssä, kun halutaan varmistaa yläsuutiilien hallittu irtoaminen. Menetelmä edistää työturvallisuutta, ja lisäksi ikävät ja riskialttiit laastin kuumapiikkaukset jäävät lähes kokonaan pois.

Tuote ruiskutetaan tähän tarkoitukseen kehitetyllä erityisellä patruunaruiskulla, Cartridge Spray Gun CSG DSS-500. Ruisku käyttää kertakäyttöistä 0,570 kg:n tuotepatruunoita, jolloin käsittely on mahdollisimman siistiä ja helppoa. Yksittäispakattu patruuna riittää kerralla yhteen suutiilivaihtoon ynnä ympäröivän mekanismin huoltokäsittelyyn.

Spraygun

CSG DSS-500 -järjestelmä on käytössä jo lähes kaikissa terästehtaissamme hyvällä menestyksellä. M-P 994 on saatavissa myös irtotavarana 12,5 litran astiassa, mikäli ruiskutekniikka poikkeaa patruunaruiskun tekniikasta.

MOLY-PAUL 900 (TP-900)  on siveltävä tai telattava grafiittipasta, jota käytetään liukusuljintiilien tuotannossa ns. loppu- tai viimeistelykäsittelynä. Viimeistelykäsittelyllä saadaan aikaan tiivis ja liukas kosketuspinta. Tuote ei sovellu kuuma-asennukseen eikä sitä voi ohentaa, koska tällöin ominaisuudet muuttuvat ja menettävät olennaisesti kiinnityskykynsä. M-P 900 -tuotetta käyttävät myös menestyksekkäästi liukusuljinlevyjä korjaavat ja huoltavat yritykset eri puolilla markkina-aluettamme.